Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Сайхан түүхүүд
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Бидний тухай
 • Ажлын байр
 • Ариун цэврийн байгууламж

  Дэлхийн Зөн байгууллага сургууль, цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг сайжруулж, өнгөрсөн онд нийт сурагчдын 14,6% буюу 6-18 насны 84,000 гаруй хүүхдэд хүрч чадсан.

  Хамтрагч байгууллагуудын санаачлагаар хэрэгждэг “Ус, орчны эрүүл ахуй” төслийн хүрээнд орчин үеийн ариун цэврийн байгууламж ашигладаг болсон сурагчдын хувь  2016 онд 1.3%, 2017 онд 2.2%-иар тус тус өссөн байна.

  2017 онд “Сургуулийн ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах” энэхүү санаачлагыг олон байгууллагууд дэмжиж ажиллаж байгаа нь төр, олон нийт, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны сайн жишээ юм.

  Ариун цэврийн байгууламжийн төсөл нь 2016 онд гол дөрвөн хамтрагчтай байсан. Түүнээс хойш хамтран ажиллагч байгууллагуудын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өссөн байгааг та бүхэн дээрх дугуй хүснэгтээс харж болно (2016 онд 171,846 ам доллар, 2017 онд 170,350 доллар).