×
Login
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Сайхан түүхүүд
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Бидний тухай
 • Ажлын байр
 • ХОЛБОО БАРИХ
 • САЛБАРУУД
 • АРГА ХЭМЖЭЭ
 • Грантын төсөл

  ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, ӨСӨЛТӨНД ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ОРУУЛАХ ХУВЬ НЭМРИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” ТӨСӨЛ

  Уг төслийг бид Дэлхийн Зөн Францын салбараараа дамжуулан Европын холбооноос санхүүжилт авч Завхан аймгийн ЗДТГ, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Завхан аймаг дахь салбар зөвлөл, бусад ИНБ-ууд хамтран 2018 оноос эхлэн 4 жилийн хугацаатай тус аймгийн 12 суманд хэрэгжүүлэхээр болсон.
  Төсөл Завхан аймгийн ИНБ-уудыг чадавхжуулж, орон нутгийн хөгжилд оруулах иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, орон нутгийн удирдлагууд болон бусад байгууллагуудтай хамтран эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зорилготой.

  Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд хийсэн ажлууд:

  - ИНБ-уудын сүлжээг бий болгож сүлжээний Зохицуулах зөвлөлийг 7 ИНБ-ын төлөөлөлтэй байгуулсан
  - Нийт 13 удаагийн сургалтаар 20 гаруй ИНБ-ын 400 гаруй хүнийг хувь хүний хөгжил, манлайлал, санхүүгийн менежмент, байгууллагын алсын хараа, стратеги хэрхэн боловсруулах, төсөл хэрхэн бичих зэрэг сургалтуудад хамруулсан
  - Өмнө нь эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг тогтсон стандарттай салбарт хэрэгжүүлж ирсэн "Иргэдийн дуу хоолой ба түүний үр нөлөө" аргачлалыг энэ төслийн хүрээнд "эдийн засаг" гэсэн стандарт тогтоох боломжгүй том салбарт анх удаа хэрэгжүүлж байна
  - Сургалтад хамрагдсан ИНБ-уудын зарим нь өөрсдөө бие даан төсөл бичиж Нээлттэй Нийгэм Форум, Азийн Сан болон бусад ОУБ-уудад санал болгон жижиг төслүүдийг авч амжилттай хэрэгжүүлсэн