Европын Холбооны санхүүжилттэй төслүүдийн үр дүнг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа
×
 • Бидний тухай
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Сайхан түүхүүд
 • Ажлын байр
 • Жолооч ба Дата цуглуулагч

  2023-10-11 14:00 - 2023-10-25 17:31
  Zuun Mod city, Ulaanbaatar city

  Байршил:                                           Төв аймаг ( Зуун Мод хотод байрлах)

  Бүтэн цагийн эсэх:                             Бүтэн цагийн

  Анкет хүлээн авах хугацаа:                2023 оны 10-р сарын 25-ны өдөр

   АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО

  Жолооч нь хөтөлбөрийн албан хаагчдыг зорьсон газарт нь аюулгүй хүргэх, ОНХ-т шинээр хүүхэд бүртгэх болон бүртгэлтэй хүүхдүүдийн хяналт мэдээлэл цуглуулах, хүүхдийн оролцоог хангахад нь дэмжлэг үзүүлэх

  Удирдлагад тээврийн хэрэгслийн ашиглалт зохицуулалт хувиар гаргахад дэмжлэг үзүүлэх давхар үүрэг хүлээнэ.

  АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУРААНГУЙ

  МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ БОЛОН БҮРТГЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ХЯНАЛТ

  • • Бүртгэлтэй хүүхдийн мэдээлэл цуглуулах (хувийн байдал, эрүүл мэнд, боловсрол, гэр бүлийн байдал, дэмжлэг, оролцоо, нийгэмд байгаа байдал гэх мэт)
  • • Мэдээллийг эмхэтгэж, үнэн зөв эсэхийг шалгаж баталгаажуулах
  • • Хүүхдийн хяналтын стандартын дагуу хүүхдийг хянах үйл явцыг дэмжих

   ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАСВАР ҮЙЧИЛГЭЭ, АРЧИЛГАА

  • • Бүх тээврийн хэрэгсэлд шаардлагатай хэрэгслүүд, эд анги, тухайлбал үүр, сэлбэг дугуй, багаж хэрэгсэл, гал унтраах хэрэгсэл, анхны тусламжийн хайрцаг, аюулгүй ажиллагааны иж бүрэн хэрэгслээр хангагдсан эсэхэд анхаарах.
  • • Тээврийн хэрэгслийн шатахууны банкинд хангалттай хэмжээний түлш байгаа эсэхийг хянах. Шатахууны түвшинг хэзээ ч бууруулж болохгүй тул савны ёроолоос үлдсэн үлдэгдлийг соруулж авна.
  • • Тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээний бүртгэлийг хөтөлж, бүртгэлийг байнга шинэчилж байх.
  • • Шаардлагатай буюу хүссэн тохиолдолд Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын барааг ачиж, буулгана.
  • • Тээврийн хэрэгсэлд урьдчилан сэргийлэх засварын зохих хуваарийг боловсруулж, батлагдсан журмыг дагаж мөрдөнө. Тээврийн хэрэгслийн өдөр тутмын ажиллагааг шалгаж (дугуйг оруулаад) аюулгүй ажиллагааны хэрэгслийг нэн даруй солино.

  ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ

  • • Зорчигчид болон бараа бүтээгдэхүүнийг аюул осолгүйгээр хүрэх газарт хүргэнэ.
  • • Зорчигчид болон тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг бүх цаг үед хариуцна.
  • • Тээврийн хэрэгсэл ашиглалтын зохих техникийн нөхцөлд нийцсэн байхын тулд тээврийн хэрэгслийн бензин, тосны хэрэглээг үе үе шалгах. Хэрэв үгүй бол тээврийн хэрэгслийн жолоодлогын арга, ашиглалтын шинж чанар, тээврийн хэрэгсэл үйлчилгээнд хамрагдах шаардлагатай байгаагаас шалтгаалан зөрүү байгаа эсэхийг тогтооно.
  • • Тээврийн хэрэгслийг архи тамхигүй орчин байлгана.
  • • Ачаа тээшийг буруу тээвэрлэснээс үүсэх аливаа эвдрэлээс тээврийн хэрэгслийн дотор талыг хамгаалж, тааламжгүй үнэрийг үүсгэж болзошгүй зүйлийг тээврийн хэрэгсэлд авч явахгүй байх.
  • • Тээврийн хэрэгсэлд ус оруулахаас зайлсхийх.
  • • Тээврийн хэрэгслийн бодлогыг зөв мөрдөж байгаа эсэхийг баталгаажуулах. Бүх аюулгүй байдал, ашиглалтын талаар мэдээлэх.
  • • Жолоодлогын аюулгүй байдлыг хангахын тулд удирдлагаас шаардсан эмнэлгийн үзлэг, нүдний харааны шинжилгээ хийлгэх.
  • • Тээврийн хэрэгслийн даатгалын гэрчилгээний хуулбар болон бүртгэлийн хуудсыг тээврийн хэрэгсэлд хадгалан, өдөр бүр шаардлагатай үйлчилгээг хийх, тээврийн хэрэгслийн дотор болон гадна талыг цэвэрлэж байх.
  • • Аливаа аюултай, хүнд хэцүү замын нөхцөл байдал, зам хаасан тухай, аюулгүй байдал алдагдсан тухай, чухал гэж үзсэн бусад мэдээллийг ОНХ-ийнн менежер болон Худалдан авалт, ханган нийлүүлэлтийн хэлтэсийн удирдлагад мэдээлэх.
  • • Дэлхийн зөн ОУБ-ын тээврийн хэрэгслийн бодлогыг баримталж байгаа эсэхийг баталгаажуулах.
  • • Шөнийн зогсоол дээр тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангаж байрлуулах, Дэлхийн Зөнгийн оффис эсвэл төслийн удирдамжийн дагуу хуваарилагдсан орон зайг дагаж мөрдөх.

  МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР

  Minimum education, training, and experience requirements to qualify for the position

  • • Хэрэглээний програм болон интернет ашигладаг байх
  • • Сүүлийн 5 болон түүнээс дээш жил жолоо барьж байсан туршлагатай байх
  • • B,C,D ангиллын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй байх
  • • Машиндаа засвар үйлчилгээ хийх чадвартай байх
  • • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
  • • Мэдээлэл цуглуулах чадвартай
  • • Машины хөдөлгүүрийн засвар үйлчилгээ, автомашины хөдөлгүүрийн эд анги, механик ур чадварын талаарх мэдлэгтэй байх.
  • • Жолооны тэмдгийн талаарх мэдлэгтэй бөгөөд газрын зургийг унших чадвартай байх
  • • Хүчин төгөлдөр жолооны үнэмлэхтэй байх, замын хөдөлгөөний зөрчлийн талаарх түүхгүй байх.
  • • Анхны тусламж үзүүлэх болон хүүхэд хамгааллыг мэдээлэх мэдлэгтэй байх.
  • • Харилцааны чадвар, багийн сайн хариуцлагатай тоглогч болох чадвартай байх.
  • • Төв аймагт байршин ажиллах
  • • Эрүүл ажил, амьдралын хэв маягтай байх
  • • Болж өгвөл анхан шатны ярианы болон бичгийн англи хэлтэй байх

  Та доорх бичиг баримтыг recruitment_mongolia@wvi.org руу илгээнэ үү:

  • CV
  • Cover Letter
  • Application From

  Зөвхөн анкетын шалгаруулалтад тэнцсэн ажил горилогчтой холбогдоно.


  Other projects implemented under the World Vision Program