Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
  • Бид юу хийдэг вэ
  • Сайхан түүхүүд
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Бидний тухай
  • Ажлын байр
  • Залуу гэр бүлийн өрхийн амжиргааг дэмжих төслийн танилцуулга

    Залуу гэр бүлийн орлогыг нэмэгдүүлэх замаар хүүхдийн сайн сайхан байдалд хувь нэмэр оруулах зорилготой “Залуу гэр бүлийн өрхийн амьжиргааг дэмжих төсөл” нь “Лоринэт” сан болон Дэлхийн зөн Солонгосын нийт 217,880 ам.долларын санхүүжилттэйгээр 2018 оны 10 сараас Сүхбаатар дүүргийн 15, 16, 17-р хороодод хэрэгжиж эхэлсэн.


    Other projects implemented under the World Vision Program