Европын Холбооноос Монгол Улсад суух элчин сайд хатагтай Аксель Никэйз болон бусад баг бүрэлдэхүүн Сэлэнгэ аймагт 2021 оны 10 сарын 19 болон 20ны өдөр айлчиллаа.
×
  • Бид юу хийдэг вэ
  • Сайхан түүхүүд
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Бидний тухай
  • Ажлын байр
  • Зүүн бүсийн төв Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газар Шуурхай удирдлага зарлан мэдээлэх төвийн нээлтийн үйл ажиллагаа.


    Other projects implemented under the World Vision Program