Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
  • Бид юу хийдэг вэ
  • Сайхан түүхүүд
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Бидний тухай
  • Ажлын байр
  • КОВИД-19 халдвараас сэргийлэх товхимол

    Энэхүү товхимолыг Германы Олон улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн санхүүжилтээр бүтээв


    Other projects implemented under the World Vision Program