Европын Холбооны санхүүжилттэй төслүүдийн үр дүнг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа
×
 • Бидний тухай
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Сайхан түүхүүд
 • Ажлын байр
 • "Монгол улсын хүүхэд хамгааллын тогтолцооны зураглал" судалгааны үр дүн, дүгнэлт зөвлөмжийн эмхэтгэл

  “Монгол Улсын хүүхэд хамгааллын тогтолцооны зураглал” судалгаа нь хүүхэд хамгааллын чиглэлээр аливаа бодлого, шийдвэр гаргах, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түүнд санал өгөх хэн бүхэнд үндэслэл бүхий чиглүүлэг өгч, бодлогын эерэг өөрчлөлт, шинэчлэлийг хийхийг хүсэж буй хэн бүхэнд зориулагдсан болно. Эмхэтгэлийг "Монгол улсын хүүхэд хамгааллын тогтолцооны зураглал" судалгааны үр дүн, дүгнэлт зөвлөмжөөс гарган авсан. 

  Бодлого боловсруулагчдад зориулсан судалгааны эмхэтгэлтэй танилцах: "Монгол улсын хүүхэд хамгааллын тогтолцооны зураглал" судалгааны үр дүн, дүгнэлт зөвлөмжийн эмхэтгэл 2021 он


  Other projects implemented under the World Vision Program