Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
  • Бид юу хийдэг вэ
  • Сайхан түүхүүд
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Бидний тухай
  • Ажлын байр
  • Орон нутгийн нэмүү өртөгийн сүлжээний видео

    Завхан аймагт Европын Холбооны санхүүжилттэй хэрэгжиж буй Орон нутгийн нэмүү өртөгийн сүлжээний загвар төслийн хүрээнд 52 үйлдвэрлэгч бүлэг одоогийн байдлаар байгуулагдан 200 орчин хүмүүсийн ахуй амжиргаа сайжирсан байна. Орон нутгийн нэмүү өртөгийн сүлжээг сайжруулах гэдэг нь хөдөө аж ахуйн явуулдаг бизнесийн үйл ажиллагааг эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртэлх нэмүү өртөгийн ашиг орлогыг дэмждэг юм.


    Other projects implemented under the World Vision Program