Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Сайхан түүхүүд
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Бидний тухай
 • Ажлын байр
 • ОРОН НУТГИЙН ОРОЛЦОО

  ''Үнэ цэнэтэй хамтрагч'' түншлэлийн хөтөлбөр

  Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ 2018-2019 онд хамтын ажиллагааны шинэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүүхдийн сайн сайхан амьдралд үзүүлэх нөлөөгөө дээшлүүлэхийн тулд бусад байгууллага, иргэдтэй хамтын ажиллагаагаа илүү сайжруулахыг хичээж байна.

   Уг хөтөлбөр нь зохион байгуулалттай өргөн хүрээний үйл ажиллагаа бөгөөд
  - Байгууллага аливаа хамтын ажиллагааны манлайлагч байж хүчтэй флатформыг бий болгох
  - Үр дүнтэй хамтын ажиллагааг дэмждэг системийг бий болгох
  - Түншлэлийг удирдан зохион байгуулах чадавх бүхий ажилтнууд хувьсан өөрчлөгдөх хамтын ажиллагааны зуучлагч байх
  - Байгууллагын хэмжээнд хамтын ажиллагааг дэмждэг соёлыг бий болгох боломжийг олгох юм.

  ''Үнэ цэнэтэй хамтрагч'' хөтөлбөр нь манай гол хамтрагчид, хандивлагчид, Засгийн газрын бүхий л түвшинд, НҮБ болон бусад  олон талт байгууллагууд, иргэний нийгэм, бизнесийн хүрээнийхний дунд ДЗМ-ын байр суурийг бэхжүүлэх болно.