Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
  • Бид юу хийдэг вэ
  • Сайхан түүхүүд
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Бидний тухай
  • Ажлын байр
  • .... хамтдаа ядуурлын үндсэн шалтгааныг шийдэх замаар 200 сая гаруй эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн амьдралд эерэг нөлөө үзүүлдэг


    Other projects implemented under the World Vision Program