Европын Холбооны санхүүжилттэй төслүүдийн үр дүнг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа
×
 • Бидний тухай
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Сайхан түүхүүд
 • Ажлын байр
 • “Хүүхэд хамгааллын түншлэлийн компакт: Хүн худалдаалахаас хүүхдийг хамгаалах нь” төслийн суурь судалгаа

  Тус суурь судалгаа нь Монгол Улс дахь хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж буй хүн худалдаалах гэмт хэрэг (ХХГХ)-тэй тэмцэх тогтолцооны өнөөгийн нөхцөл байдал, энэ гэмт хэргийн талаарх эцэг эх, хүүхэд залуусын мэдлэг ойлголтын талаар ерөнхий дүр зургийг танилцуулах болно. Тус судалгааг гүйцэтгэхийн тулд олон талын эх сурвалжийн мэдээлэлд үндэслэсэн бөгөөд эцэг эх, асран хамгаалагч, хүүхдээс асуумжийн аргаар судалгаа авч, үр дүнг тогтолцооны оролцогч талуудаас цуглуулсан чанарын мэдээллээр баяжуулсан болно. 

  Судалгаатай танилцах: “Хүүхэд хамгааллын түншлэлийн компакт: Хүн худалдаалахаас хүүхдийг хамгаалах нь” төслийн суурь судалгаа


  Other projects implemented under the World Vision Program