Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
  • Бид юу хийдэг вэ
  • Сайхан түүхүүд
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Бидний тухай
  • Ажлын байр
  • Хөлний текст

    Бид 2018-2020 оны стратегийнхаа хүрээнд 684,000 Монгол хүүхдийг эрүүл, аюулгүй орчинд өсч хөгжих боломжийг сайжруулахын төлөө ажиллах зорилт тавьсан. Ингэхдээ нэн эмзэг өрхийн амьжиргааг дэмжих, хүүхэд хамгааллын механизмыг сайжруулах, хөгжлийн үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон улсад туршигдсан 10 гаруй аргачлалыг Монгол улсын 13 аймаг, 7 дүүрэгт 17 салбар нэгж болон 12 богино хугацааны төслүүдээрээ дамжуулан хэрэгжүүлж байна.