Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Сайхан түүхүүд
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Бидний тухай
 • Ажлын байр
 • Эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөмж -4

  Хүүхдээ бэлгийн хүчирхийллээс хамгаалах тухай эцэг эхчүүд, асран хамгаалагч нарт зориулсан зөвлөмж 

  "Үгүй" гэж хэлж сургах

  Биеийн далд хэсгүүдэд хэн нэгэн халдсан бол нууц гэж байхгүй, хайрлаж байгаа зүйл биш гэдгийг ойлгуулах

  Хүүхдэд итгэлийн сүлжээ буюу итгэж болох хүмүүсийг нь сануулах

  Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл итгэл дээр суурилдгийг бүү март

  Хүүхдэд итгэхээ амлая


  Other projects implemented under the World Vision Program