Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
  • Бид юу хийдэг вэ
  • Сайхан түүхүүд
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Бидний тухай
  • Ажлын байр
  • ҮНДЭСНИЙ САЙН ДУРЫН ТАЙЛАН

    ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ 2030-ын ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭГДСЭН ИЛТГЭЛ


    Other projects implemented under the World Vision Program