Европын Холбооны санхүүжилттэй төслүүдийн үр дүнг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа
×
 • Бидний тухай
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Сайхан түүхүүд
 • Ажлын байр
 • ӨРХИЙН АМЬЖИРГАА


  Энэ хөтөлбөр нь орлого багатай, хамгийн эмзэг өрхийн хүнсний аюулгүй
  байдлыг сайжруулах, орлогийг нэмэгдүүлж амьжиргааг нь дэмжихэд чиглэдэг.

  • Өрхийн амжиргааг дэмжих хөрөнгө болон орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой Төгсөлтийн аргачлалд нийт 1400 хамгийн эмзэг өрхүүд хамрагдсан. Харин 3600 гаруй хамгийн эмзэг өрхийн хүүхдүүд тус аргачлалын хүрээнд орон нутгийн төрийн болон бусад түншлэгч байгууллагуудын хамтаар авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанаас ашиг шимийг хүртээд байна.
  • Орон нутгийн 9900 гаруй иргэд дундын хадгаламжийн бүлэгт нэгдсэн бөгөөд тэд хамтын ажиллагаа болон хадгаламж хийх дадал зуршлаараа тулгарсан бэрхшээл сорилтуудыг амжилттай даван туулж чадсан.    
  • 2017 онд  хөдөө орон нутгийн 1700  орчим өрх мал маллах анхан болон гүнзгий шатны мэдлэг олгох сургалтанд хамрагдаж, мал аж ахуйн менежмент, цэцэрлэгжүүлэлт, бэлчээрийн болон хөдөө аж ахуйн сайн туршлагаас суралцсан юм.
  • Зорилтот дүүрэг болон аймгийн түвшинд дэд салбар буюу нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа хэрэгжиж, түүнээс хамгийн багадаа 260 өрх үр шим хүртсэн байна.
  • 12-18 насны нийт 7,400 өсвөр насны хүүхдүүд амьдрах ухаан, санхүүгийн болон эдийн засгийн суурь мэдлэг, ур чадварт суралцжээ.

  ТӨГСӨЛТИЙН АРГАЧЛАЛ

  Энэ хөтөлбөр нь орлого багатай, хамгийн эмзэг өрхийн хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах, орлогыг нэмэгдүүлж амьжиргааг нь дэмжихэд чиглэдэг.

  Өрхийн амжиргааг дэмжих хөрөнгө болон орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой Төгсөлтийн аргачлалд нийт 1400 хамгийн эмзэг өрхүүд хамрагдсан. Харин 3600 гаруй хамгийн эмзэг өрхийн хүүхдүүд тус аргачлалын хүрээнд орон нутгийн төрийн болон бусад түншлэгч байгууллагуудын хамтаар авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанаас ашиг шимийг хүртээд байна.