Европын Холбооны санхүүжилттэй төслүүдийн үр дүнг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа
×
  • Бидний тухай
  • Бид юу хийдэг вэ
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Сайхан түүхүүд
  • Ажлын байр
  • Жилийн тайлан 2022

    2022 онд бид төсөл, хөтөлбөрүүдээрээ дамжуулан 500,000 орчим хүний амьдралд эергээр нөлөөлсний 213,000 гаруй нь хүүхдүүд байлаа. Бид хүүхдүүдийг боловсролтой хамгаалагдсан, хүчирхийллээс ангид, аюулгүй, зорилготой оролцоотой байхын төлөө ажилласаар байна. Бид хүүхдүүдийг хамгаалагдсан, халамжлагдсан, зорилгынхоо дагуу оролцох, хөгжих бүхий л боломжоор хангагдсан байхын төлөө ажилласаар байна.


    Other projects implemented under the World Vision Program