Европын Холбооны санхүүжилттэй төслүүдийн үр дүнг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа
×
 • Бидний тухай
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Сайхан түүхүүд
 • Ажлын байр
 • Бичил төсөл хэрэгжүүлэх тухай

  Та бүхнийг урьж байна.

  “Дэлхийн Зөн Монгол” Олон Улсын Байгууллага нь  KOВИД -19 цар тахалтай холбогдуулан “Хамтдаа даван туулъя” төслийг нийслэлийн СХД, СБД, БЗД, Баян-Өлгий, Өвөрхангай аймгуудад хэрэгжүүлж байна.

  Тус төслийн хүрээнд нийслэлийн СХД, СБД, БЗД, Баян-Өлгий, Өвөрхангай аймгуудын зорилтот хороо багуудад өрхийн амжиргаа дэмжих 16 бичил төслийг хэрэгжүүлэх 8 ИНБ-уудыг сонгож хамтран ажиллана.

  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хавсралтаас харна уу.


  Other projects implemented under the World Vision Program