Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
  • Бид юу хийдэг вэ
  • Сайхан түүхүүд
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Бидний тухай
  • Ажлын байр
  • COVID19-ийн эсрэг хариу үйлдлийн үнэлгээний тайлан

    Энэхүү түргэвчилсэн судалгаагаар коронавируст халдвар (COVID-19)-ын хөл хорионы үед зорилтот бүлгийн өрхүүдэд тулгамдаж буй асуудал, хэрэгцээг тодорхойлохыг зорьсон бөгөөд судалгааны үр дүнг тайлангаас харж болно


    Other projects implemented under the World Vision Program