Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Сайхан түүхүүд
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Бидний тухай
 • Ажлын байр
 • Disaster Resilient Urban Communities (DRUC) Fact sheet

  The Disaster Resilient Urban Communities (DRUC) project aims to contribute to reducing urban disaster risks and enhancing urban resilience in Mongolia.

  The Disaster Resilient Urban Communities (DRUC) project aims to contribute to reducing urban disaster risks and enhancing urban resilience in Mongolia. Read more from here: DRUC_2020.09_Final.pdf


  Other projects implemented under the World Vision Program