Европын Холбооны санхүүжилттэй төслүүдийн үр дүнг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа
×
 • Бидний тухай
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Сайхан түүхүүд
 • Ажлын байр
 • Sponsor child

  25000 төгрөгөөр юу хийх боломжтой вэ?

  Таны хандив бэлэн мөнгөний хэлбэрээр ивээн тэтгэсэн хүүхдэд тань шүүд очдоггүй, харин бид бусад ивээн тэтгэгчдийн өгсөн хандивтай нийлүүлэн өөрсдийн хэрэгжүүлдэг хөгжлийн хөтөлбөрөөр дамжуулан тухайн орон нутгийн ард иргэдэд тулгамдаж буй нэн тэргүүний асуудлуудыг шийдэхэд зарцуулдаг.

  Ивээн тэтгэгдсэн хүүхдэд

  Тусламж тэдний хамгийн их тулгамдаж буй хэрэгцээнээс хамаарна. Үүнд:

  -Сургууль дээрээ хүүхэд хөгжлийн ямар нэг хөтөлбөрт хамрагдах
  -Хувь хүний биеэ авч явах байдал, мөн амьдрах ур чадвар олгох болон хүүхдийн эрхийн талаар ойлголт өгөх сургалтуудад хамрагдах -Мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтад суух

  Гэр бүлд

  -Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх сургалтанд сууснаар хүүхэддээ болон гэр бүлийнхээ бүх гишүүдэд илүү сайн анхаарал тавих боломжтой -Сонирхол нэгтэй хүмүүс нэг баг болж, ур чадвараа дээшлүүлэх, мэдлэг мэдээллээ солилцох мөн түүнчлэн үйлдвэрлэл болон борлуулалтын сувгаа нэмэгдүүлэх
  Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх сургалтууд эцэг эхчүүдэд хүүхэдтэйгээ хэрхэн харилцах, зөв хүмүүжил төлөвшил олгох зэрэг гэр бүлийн эерэг уур амьсгалыг бий болгох